tindangnhadat, dang tin nha dat, dang tin, nha dat tindangnhadat, dang tin nha dat, dang tin, nha dat

tindangnhadat, dang tin nha dat, dang tin, nha dat

tindangnhadat, dang tin nha dat, dang tin, nha dat

Công Ty TNHH Kim Ngân Việt Nam

Địa chỉ: 13B Đình Nghi Xuân, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Giám đốc dự án: Trần Văn Cường

Email: kimngancity@gmail.com

Điện thoại: 0938100580 + 0973 833 676


tindangnhadat, dang tin nha dat, dang tin, nha dat